Persoonsgegevens

ZoMaar Zichtbaar zamelt je persoonsgegevens in en bewaart deze, wanneer je een dienst of product door ons laat leveren. Wij registreren je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij registreren je persoonsgegevens met het doel om het factuur op te stellen, contact met uw op te nemen bij storingen, problemen en informatie. Bij het inzamelen van de persoonsgegevens via onze website, zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met je uitdrukkelijke toestemming. Hierdoor ben je precies op de hoogte van welke gegevens er worden ingezameld en waarom. Alle klantgegevens worden ingevoerd en overgebracht in gecrypteerde vorm naar ZoMaar Zichtbaar. Wij bewaren de klantgegevens niet gecrypteerd, maar op computers die beveiligd zijn met toegangscodes. Alle medewerkers in het bedrijf hebben toegang tot de gegevens, die over jou geregistreerd staan. Er worden geen andere persoon gevoelige gegevens geregistreerd. De gegevens worden niet aan derden door gespeeld.

 

E-mailadres

Je e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om je te kunnen identificeren in onze systemen. Wij gebruiken het adres en telefoonnummer ook om contact met je te kunnen opnemen over je dienst.

 

Logstatistiek

Op www.zomaarzichtbaar.nl  wordt er informatie verzameld over het aantal bezoekers die we hebben gehad, waar ze vandaan komen, welke pagina’s op de website ze bezoeken, enz. Deze gegevens worden niet ingezameld van de individuele gebruiker. We kunnen niet zien waar je op het internet naartoe surft. Wij zullen geen informatie aan derden doorspelen (Wij gebruiken echter bijv. Google Analytics als analyse-instrument). We verzamelen informatie over welke producten en diensten onze gebruikers het liefst willen hebben. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Wij gebruiken je gegevens voor tevens reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e-mail nieuwsbrieven, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover je ons hiertoe uitdrukkelijk hebt gemachtigd. Afmelding van het ontvangen van deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk. We zullen informatie over je product nooit doorverkopen of doorspelen aan een derde partij.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt je IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door je browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in je browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Je toestemming

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die ZoMaar Zichtbaar over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met ZoMaar Zichtbaar via info@zomaarzichtbaar.nl. ZoMaar Zichtbaar zal je dan z.s.m meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. ZoMaar Zichtbaar is de verantwoordelijke in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). En we voldoen hierbij aan de AVG wet voor bescherming van je persoonsgegevens

 

Zouden we later ons privacy beleid wijzigen, dan zal dit op deze pagina beschreven staan.